• ФАКУЛЬТЕТ
  • ПЛАН РАБОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ККФ НА ТЕКУЩИЙ УЧЕБНОЙ ГОД

ПЛАН РАБОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ККФ НА ТЕКУЩИЙ УЧЕБНОЙ ГОД

2017-2018-ОКУУ ЖЫЛЫ КЕСИПКЕ ТУУРА БАГЫТ БЕРҮҮ ПЛАНЫ
2017-2018- ОКУУ ЖЫЛЫ ҮЧҮН ИШ ПЛАНЫ
2017-2018-ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ТАРБИЯЛЫК ИШТЕРИНИН ПЛАНЫ
2017-2018- ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА АТКАРЫЛУУЧУ ИШ ЧАРАЛАР
2017-2018-ОКУУ ЖЫЛЫ ҮЧҮН ИЛИМИЙ ИШ ПЛАН