• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОШМУНУН 2022-ЖЫЛГА ЧЕЙИНКИ СТРАТЕГИЯСЫ

Вариативдик бөлүктөргө сунушталган курстар

ЖЫЙЫНТЫГЫ ТК 2019-2020

ПРОГРАММА БАКАЛАВР КЫСКАЧА МААЛЫМАТ