• НАУКА
  • Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность

“Бекитемин”                                                         “Макулдашылды”

             Илимий иштер боюнча                         Илим жана аспирантура

      

проректор, тех.и.д., профессор             бөлүмүнүн башчысы ф.-м.и.к., доцент

___________ И.Г. Кенжаев             ____________Г.М. Анарбаева

Кыргыз-кытай факультетинин

2017-2018-окуу жылы үчүн илимий ишмердүүлүгүнүн

ИШ-ПЛАНЫ

Иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуу

Уюштуруу иштери

1. 1.

Илимий-изилдөө иштери боюнча билимди жогорулатууга жана илимий изилдөөлөргө байланыштуу командировкалардын сметаларын түзүү жана аларды бекитүү

Сентябрь -октябрь

Кафедра башчы

2. 2.

Жаш окутуучуларды, бүтүрүүчүлөрдү аспирантура бөлүмүнө тартуу жана илимий жетекчилерди бекитүү

Сентябрь-октябрь

Кафедра башчы

3. 3.

Республикалык жана университеттин деңгээлинде өткөрүлүүчү олимпиадаларга студенттерди даярдоо.

Сентябрь-февраль

Профессордук- окутуучулук курам

4.

Белгилүү окумуштууларды илимий, усулдук семинарларга чакырып жолугушуу өткөрүү, пикир алмашуу

Сентябрь-май

Профессордук- окутуучулук курам

5.

Окутуучулар тарабынан илимий макалаларды жазуунун эрежелери менен тааныштыруу максатында семинар өтүү

Сентябрь

Илимий ишмердуулук боюнча жооптуу окутуучу, кафедра башчы

6.

Кытай элинин тилин жана маданиятын мыкты билген студенттерге конференция уюштуруу

Май, 2018-ж

Кытай лекторлор, ККФнын профессордук- окутуучулук курам

7.

Университеттин жетекчилиги тарабынан 2017-2018 --окуу жылы “Адамдык сапаттарды жогорулатуу” жылы деп кабыл алынгандыгына карата ,тарбиялык максатта тегерек стол өткөрүү.

Жыл ичинде

ККФнын окутуучулар жамааты

8.

“Конфуций институнун күнүнө ” жана “Кытай Эл Республикасынын түзүлгөн күнүнө ”карата “Кытай кечээ,бүгүн жана эртең” атту темада конференция уюштуруу

30-май

Кытай лекторлор, ККФнын профессордук- окутуучулук курам

9.

Кыргызстандын түштүк региону боюнча кытай тилин окутуу боюнча конференция уюштуруу

21-декабрь

Кытай лекторлор, ККФнын окутуучулар жамааты

10.

Жергиликтүү окутуучуларга кытай тилин үйрөтүү боюнча кружокторду уюштуруу

Жыл ичинде

Кытай лектор, ККФнын окутуучулар жамааты

11.

Студенттик аймактык олимпиадага катышуу

Жыл ичинде

ККФнын окутуучулар жамааты

12.

“Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу IV аймактык студенттик конференцияга катышуу

Ноябрь

ККФнын окутуучулар жамааты

Илимий-изилдөө иштери

Мөөнөтү

Жооптуу

1.

Окутуучулардын илимий изилдөө иштеринин темаларын кайра кароо жана бекитүү. Факультеттин жаш окутуучулары үчүн аспирантурага, изденүүчүлүккө орундарды суроо

Октябрь

Профессордук- окутуучулук курам

2.

КРнын илим жана билим министрлигинин гранты боюнча аткарылып жаткан илимий иштердин жана кафедралардагы профессордук окутуучулук-курамдын илимий отчетторун угуу

Октябрь-февраль

Профессордук- окутуучулук курам

3.

Кыргыз Республикасындагы илимдин приоритеттүү багыттары боюнча конкурстарга проектилерди жазуу

Октябрь-декабрь

Кафедра башчы, окутуучулук курам

4.

Илимий иштердин жыйынтыгы боюнча университеттик жана башка деңгээлдеги көргөзмөлөргө катышуу.

Жыл бою

Кафедра башчы, окутуучулук курам

5

Илим изилдөөгө байланыштуу илимий макалаларды, тезистерди, китептерди жазуу

Жыл бою

Кафедра башчы, окутуучулук курам

6

Илим күнүнө карата “Конфуций идеологиясынын азыркы күндөгу актуалдуулугу ”аттуу темадагы илимий конференция уюштуруу

10-ноябрь

Абдыкаарова Т.

7

Илимий макала жазуу үчүн семинарга катышуу

январь

Кафедра башчы, Профессордук- окутуучулук курам

Студенттердин илимий-изилдөө иштери

1.

Илим жумалыгын өткөрүү. Курстук, дипломдук иштердин тематикаларын жана жетекчилерин бекитүү

Апрель

Деканат,

Кафедра башчы

2.

Факультеттин студенттери үчүн “Ушу мастердик” өнөрү боюнча кружок уюштуруу

Жыл ичинде

Окутуучу,волонтьер

3

HSK- дүйнөлүк экзамендери үчүн кружокторду уюштуруу (3,4,5,6-баскычтар боюнча)

Жыл ичинде

Кытай волонтерлору,жергиликтүү окутуучулар

4.

Дипломдук иштердин сапаттуу корголушун көзөмөлгө алуу.

Июнь

Деканат

5.

Эл аралык, республикалык, регионалдык алкакта өткөрүлгөн конференцияларга, семинарларга катышуу.

Жыл бою

Кафедра башчы, окутуучулук курам

6.

Дипломдук иштерди алдын ала коргоо.

Апрель

Кафедра башчы, окутуучулук курам

7.

Профессор-окутуучулардын илимий теориялык семинардагы билдирүүлөрүн угуу

Жыл бою

Кафедра башчы, окутуучулук курам

Кытай тили жана кытай таануу

кафедрасынын башчысы

ф.и.к., доцент: Манашов М. Э.

Илимий иштер боюнча жооптуу: Эргашева М.К.

                  

Изилденүүчүлөр жөнүндө маалымат

Кандидаттык диссертациянын темасы

Аткаруучу

Илимий жетекчиси

Аткаруу боюнча маалыматтары

1

Проблемы гуманизма в философии Конфуция

Абдыкаарова Т.М.

ф.и.к.доктор Шарипова Э.К.

2 макаласы жарыкка чыккан

Докторанттар жөнүндө маалымат

Доктордук диссертациянын темасы

Аткаруучу

Илимий кеңешчиси

Аткаруу боюнча маалыматтары

1

Пути и особенности возникнавения китайской лексики в кыргызском языке

Айтикеев Т.К.

ф.и.к.,профессор.Ибраимов С.

15 макала жарыкка чыкты

2

Особенности многонациональной международной миграции Азиатских стран в программе «Один пояс один путь»

Абдылдаева Г.А.

д.н.г.,Ми Хун

3 макала жарыкка чыкты

3

Сравнение влияния иностранных языков с китайским языком на социально-экономическую отрасль КР.

Бакиров М.Т.

ф.и.к.,профессор.Юй Сяо Фэн

-

4

Кыргызстандагы жергиликтуу кытай тили мугалимдеринин профессионалдык онугуусундогу койгойлор

Ташмаматова М.

Чжао Цзянь Мэй

2 макала жарыкка чыкты