ТЕКУШИЕ ПЛАНЫ

ККФнын илимий иш-чаранын откоруу планы 2
ККФнын илимий иш- планы 2023 жыл
ККФнын 2022жылдын илимий иш планы

ККФнын илимий ишмердуулугун
иш-планы 2024