СТРАТЕГИЯ ФАКУЛЬТЕТА


2016-2021-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИНИН СТРАТЕГИЯЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ ПЛАНЫ
ОШМУНУН 2022-ЖЫЛГА ЧЕЙИНКИ СТРАТЕГИЯСЫ

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КИТАЕВЕДЕНИЕ" 532300
СТРАТ_ПЛАН_2023-24