РУКОВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТАКыргыз-Кытай факультетинин деканы,

PhD доктарант Айтикеев Токтосун Кенешбекович

Үсөн уулу Маматаир

Кыргыз-Кытай факультетинин декандын

окуу иштери боюнча орун басары,

ага окутуучу.Каримов Кыяз

Кыргыз-Кытай факультетинин декандын

тарбия иштери боюнча орун басары,