ФАКУЛЬТЕТТИН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

Кыргыз-Кытай факультетинин деканы, PhD доктарант Айтикеев Токтосун КенешбековичКыргыз-Кытай факультетинин декандын окуу иштери боюнча орун басары Үсөн уулу МаматаирКыргыз-Кытай факультетинин декандын тарбия иштери боюнча орун басары Каримов Кыяз


       ФАКУЛЬТЕТТИН СТРУКТУРАСЫ