ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ (КОНТРАКТ)


Келишимдик акынын прейскуранты
2022-2023-ОКУУ ЖЫЛЫНА БАКАЛАВР БАГЫТЫ БОЮНЧА КЕЛИШИМДИК ТӨЛӨМДҮН ӨЛЧӨМҮ