Kелимшикдик төлөмдөрдүн өлчөмү


Келишимдик акынын прейскуранты
2022-2023-ОКУУ ЖЫЛЫНА БАКАЛАВР БАГЫТЫ БОЮНЧА КЕЛИШИМДИК ТӨЛӨМДҮН ӨЛЧӨМҮ