“Мевлана” тажрыйба алмашуу программасы

2018-11-23 10:22:30 446

“Мевлана” тажрыйба алмашуу программасынын негизинде 2018-2019-окуу жылынын 1-ноябрынан 14-ноябрына чейин Кыргыз-Кытай факультетинин “Кытай тили жана кытай таануу” кафедрасынын англис тили окутуучусу Мамат кызы Клара Турция олкосунун, Болу шаарындагы “Абант Иззет Байсал” университетинде болуп келди. Программанын негизинде окутуучу студенттерге 6 пара англис тили боюнча практикалык сабак отуп, мугалимдердин сабактарына катышуу менен озунун педагогикалык жана усулдук тажрыйбасын бир топ денгээлге остурду. Окутуучулардын сырткы мобилдуулугу азыркы билим беруу мейкиндигинин талабы болгондуктан, биздин факультеттин окутуучулары мындан ары да ар турдуу программалардын алкагында жакынкы жана ыраакы чет элдин окуу жайларына чыгуу менен тажрыйба алмашуусун жогорулатат деп ишенебиз.