СТУНТТЕР ИЛИМИЙ МАКАЛАНЫ КАНТИП ЖАЗАТ?

2018-11-23 10:09:17 551

15-ноябрь Кыргыз-Кытай факультетинин "Кытай тили жана кытай таануу" кафедрасынын башчысы, доцент Манашов Мирлан ККФнын 3-курстунун студенттерине "Студент кантип илимий макала жазат?" деген темада лекция өттү.