КЕСИПКЕ БАГЫТ БЕРҮҮ БОЮНЧА ИШ – ЧАРАЛАР БОЛУП ӨТТҮ

2018-04-24 18:25:50 458

ОшМУнун Кыргыз-Кытай факультетинин 2017 - 2018 - окуу жылындагы кесипке багыт берүү боюнча иш – чаралар болуп өттү. ОшМУнун Кыргыз-Кытай факультетинин кесипке багыт берүү иш планы боюнча факультеттин профессордук-окутуучулук курамы, 2018-жылдын апрель айында Жалал-Абад шаарынын орто мектептеринде бүтүрүүчү класстардын окуучулары менен кесипке багыттоо боюнча жолугушуулар уюштурулуп өттү. Бул жолугушууларга өз салымын кошкон: Кыргыз-Кытай факультетинин окуу иштери боюнча орун басары Каримов Гиесидин жана факультеттин эң мыкты көптөгөн студенттери менен биргеликте “Лингвистика” жана “Кытай таануу” багыттары жана ошондой эле колледж “Котормо иши” 11 жана 9-класстар боюнча кесипке багыттоо иштерин жүргүзүлүп өттү. Иш – чаралар Су Жунвей баштаган кытай музыкалык эл аспаптар ойнолгон концерттик программалар менен коштолду.