ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН КОНФУЦИЙ ИНСТИТУНДА HSK ЖАНА HSKK БАСКЫЧТУУ СЫНАГЫ БОЛУП ӨТТҮ

2018-02-12 09:28:36 502

2018-жылдын 11-февралында Ош МУнун Конфуций Институнда HSK Кытай тили деңгээлдик экзамени жана HSKK Кытай тилинин ооз эки денгээлинин экзамени болуп өттү. Ош МУнун HSK тестирлөө борбору КМШ мамлекеттеринин ичинен эн мыкты тестирлөө борбору болуп эсептелет. Экзаменге Ош облусундагы баардык Кытай тили борборунун окуучулары жана Ош МУнун Кыргыз-Кытай факультетинин студенттери катышып, сынакка катышуучунун жалпы саны 861 , HSK сынагына 591 ал эми HSKK сынагына 277 студент тапшырды.