ГАК

МАК курамын бекитүү2020
МАК курамын бекитүү2021

МАК курмаын бекитүү2022
КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ЖУМУШТУН ТЕМАЛАРЫНЫН ОКУТУУНУН НАТЫЙЖАСЫНА БАГЫТТАЛЫШЫ