КАФЕДРАНЫН ИШ ПЛАНЫ

Кафедранын иш планы 2023-2024
ККФ ЖЫЛДЫК ОТЧЕТ 2021-2022
ККФ отчет 1-жарым жылдык 2022-2023
Кафедранын иш планы 2022-2023