ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ

КЫТАЙ ТААНУУ АДИСТИГИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 532300 БАКАЛАВР 4 ЖЫЛ
ФИЛОЛОГИЯЛЫК ДИСЦИПЛИНАЛАРДЫ ОКУТУУ (КЫТАЙ/АНГЛИС ТИЛИ) АДИСТИГИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 531000 БАКАЛАВР 4 ЖЫЛ
ЛИНГВИСТИКА: КОТОРМО ЖАНА КОТОРМО ТААНУУ АДИСТИГИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 531100 БАКАЛАВР 4 ЖЫЛ