"ЛИНГВИСТИКА" БАГЫТЫНЫН БАШКА ПРОФИЛДЕРИН АЧУУ БОЮНЧА ОКУУТУЧУЛАР ҮЧҮН СЕМИНАР

2018-11-30 10:40:25 417

Замандын талабына ылайык кадам таштоо бүгүнкү күндүн талабы. Билим берүүдө да жаңылануу киргизбесек бара бара эскирип, андан ары өзүнүн актуалдуулугун жоготот. Ошондуктан, Кыргыз-Кытай факультетинде 28 - ноябрь күнү кафедрабыз даярдап жаткан "лингвистика" багытынын башка профилдерин ачуу боюнча окутуучулар үчүн семинар уюштурулду.