"Атуулдугумду актаймын, эне сүтүмдү актаймын"

2017-09-30 07:27:10 371

Ош Мамлекеттик Университетинин Кыргыз-Кытай факультетинде өткөрулгөн Мамлекеттик тилдин 28 жылдыгына карата өткөрүлгөн иш чарада ККи 11-1-17 тайпасынын студентти Махматов Исраил келген коноктор жана калыстар тарабынан жактырылып Ош МУнун башкы корпусунда өтүүчү "Атуулдугумду актаймын, эне сүтүмдү актаймын" аттуу ишчарага жолдомо алган. Концерттик программада жандуу үн менен аткарылган мыкты обондуу ыры учун Ош Мамлекеттик Университетинин" ДИПЛОМУ" менен сыйланды.