HSK

2017-02-13 17:46:02 448

HSK 12.02.17 Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз – Кытай факультетинде кытай тилинин денгээлдери боюнча (hsk) экзамен болуп өттү.Жалпысынан экзаменге 476 студент Кыргызстандын түштүк регионундагы бардык окуу жайларынан келип катышышты.Бул жолку катышуучулардын саны коп болгонуна байланыштуу Конфуций Институтунун кааналары жетишпегендигинен ОшМУнун ЧАЗында да 153 студент 3-баскычты тапшырды.Биринчи баскычты 45 студент ,экинчи баскычты да 45 студент ,төртүнчү баскычты 102 студент ,бешинчи баскычты 105 студент жана алтынчы баскычты 26 студент катышып өз денгээлдерин текшеришти.Ал эми суйлөө денгээлин текшерүү экзамени (hskk) үч баскычка бөлүнүп : башталгыч , ортонку жана жогорку болуп ,жалпысынан 143 студент катышты .