HSK

2016-12-09 14:53:12 478

04.12.2016 Ош Мамлекеттик Университетинин Конфуций институтунда 2016-жылдын эсебинен эң акыркы жолу өткөрүлүп жаткан бүткүл дүйнөлүк кытай тилинин деңгээлин аныктоочу экзамени жазуу(HSK), оозеки (HSKK)түрүндө болуп өттү .( HSK)экзамен жогорку деңгеелде ,так өттү.Бул зкзамендин катышуучулары Конфуций институтунун бакалавр жана колледждин студенттери жана башка окуу жайлардын студенттери катышты .Экзаменге жалпысынан 361адам 1-баскычтан 6-баскычка чейин тапшырды.Студенттердин көпчүлүгү 4-баскычты тапшырды,негизинен 52%түздү.Оозеки( HSKK)185 адам катышып башталгыч,ортонку жана жогорку баскычтарды тапшырды.Башталгыч баскычты тапшыргандар 62%ды түздү.Алардын көпчүлүгү бакалаврдын 1-курсунун студенттери .Буга чейики өткөрүлгөн экзамендерге салыштырмалуу бул экзамендин катышуучулары көп болду.Алардын көпчүлүгүнүн максаты бул жылы экзаменди жакшы тапшырып кийинки жылы Кытайга барып окуусун улантууга максат кылышты .2016-жылдын эсебинен 7жолу жазуу ( HSK),3жолу оозеки( HSKK)болуп өттү.Быйылкы жылдын эсебинен жалпы катышуучулардын саны1672 студентти түздү.