Кытай таануу жана Лингвистика программалары аккредитациядан ийгиликтүү өттү

2023-06-26 10:33:00 56

Эл аралык НААР агенттигинин эксперттик комиссиясынын 2023-жылдын 16-июнундагы (№75 протоколуна) чечимине ылайык Кыргыз-Кытай факультетинин Кытай таануу 532300 (бакалавр) жана Лингвистика 531100 (бакалавр, магистратура) багыттары программалык көз карандысыз аккредитациядан 5 жылга ийгиликтүү өттү. Аккредитациялык кеңеш билим берүү программалары эл аралык аккредитациядан өтүү үчүн зарыл болгон талаптарга жооп берет жана аккредитацияланган программалардын европалык реестрине киргизилет деп чечим чыгарды. Эл аралык аккредитациянын сертификатын алуу билим берүүнүн жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жогорку сапатынын кепилдиктерин, алардын эл аралык талаптарга шайкештигин ырастайт, университеттин академиялык жагымдуулугун жана негизги кызыкдар тараптардын билим берүүнүн натыйжалуулугуна болгон ишеним деңгээлин жогорулатат. Алынган жыйынтык мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына, эл аралык критерийлерге жана эмгек рыногунун талаптарына жооп берген жогорку сапаттагы кесиптик даярдоону камсыз кылууга багытталган факультеттин жалпы жамаатынын кесипкөйлүгүн жана жакшы координацияланган ишин айгинелейт. НААР агенттиги билим берүүнүн сапатын камсыздоо боюнча эл аралык аккредитациялык агенттик жана жогорку билим берүүнүн сапатын камсыздоо боюнча Европа ассоциациясынын (ENQA) толук кандуу мүчөсү болуп саналат. Учурда НААР агенттигинин эксперттик комиссиясынын сунуштарына ылайык тиешелүү иш аракеттерди аткаруунун иш мерчемдери түзүлүп жатат. Көз карандысыз аккредитациядан өтүү иштерин уюштуруда ар тараптан колдоо көрсөткөн университетибиздин жетекчилигене, программалардын ишмердүүлүгүн адилеттүү баалап, сунуштарды берген аккредитациялык комиссиянын эксперттерине жана бардык кызыкдар тараптарга Кыргыз-Кытай факультетинин жалпы жамааты ыраазычылык билдирет.