АЧЫК САБАК

2023-03-10 04:36:34 78

2023 жылдын 27 февраль куну Кыргызстан-Кытай факультетинин окутуучусу Шеранова Нуржамал фа - 1- 21 тайпасына «phrasal verbs» аталышындагы грамматикалык жана «Global warning» аталышындагы лексикалык темаларында, 1 март куну окутуучу Мухтарбек кызы Нурпейил «Gerunds» аталышындагы темада ачык сабак өтүштү. Бул сабактарда студенттер активдуу катышышып, англис тилинде сүйлөөгө аракет кылышты. Ачык сабака кафедра башчы жана факультеттин окутуучулары катышып өз пикирлери менен бөлүш үшт ү.