1-курстарга маалымат берилди

2022-09-20 10:29:39 129

ККФнын 1-курстарынын студенттерине АВН системасы, "ОшМУ порталы", ОшМУ студент тиркемеси боюнча маалымат берилди.