Илим жумалыгынын алкагында “Кытайдын салттуу маданиятынын өзгөчөлүктөрүн талдоо” аталышындагы илимий семинар өтүлдү

2022-05-24 11:18:49 161

Билим адамдын канаты. Аркандай илимий ачылыштардын негизинде адамзат жашоосунда түрдүү жаңыча көз караш, жана жаңыча технологиялар пайда болууда. Интернет дүйнөсүнүн өнүгүүсү ар кандай социалдык тармактардын пайда болуусуна түрткү болуп, адамзат глобалдашуу доорунда өмүр сүрүүдө. Ушундай глобалдашуу доорунда баарыбызга ар өлкөнүн, өзгөчө ар улуттун салтын билүү, эл аралык барлашууда өз таасирин тийгизбей койбойт. Замандын талабына ылайык билим берүү бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелеринин бири. 2022 жылдын 24-май күнү ОшМУнун Кыргыз-Кытай факультетинде илим жумалыгынын бешинчи күнүнүн алкагында “Кытайдын салттуу маданиятынын өзгөчөлүктөрүн талдоо” аталышындагы илимий семинар өтүлдү. Семинарда ОшМУнун Конфуций институнун директору жана Синьцзян педагогикалык университетинин профессору Ваньчже агай баяндама жасады. Кытай маданиятын элементтерге бөлүп кароо жана алардын кытай эли үчүн болгон баалуулугун аныктай билүү жолдору каралып, студенттерге кызыктуу баяндама сунулду.