МАК онлайн өткөрүлдү

2020-10-18 17:41:20 346

ОшМУнун Кыргыз-Кытай факультетинин бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик аттестациялык сынакты ийгиликтүү тапшырышты. Магистратура "Лингвистика" багытында 20 бүтүрүүчү, Бакалавр "Кытай таануу" багытында- 34 бүтүрүүчү, "Лингвистика" багытында-35 бүтүрүүчү, Орто кесиптик билим берүү (колледж) "Котормо иши" адистигинен 101 бүтүрүүчү ийгиликтүү тапшырышты. Акжол бүтүрүүчү!