Кыргыз-Кытай факультетинин мектептер менен байланыш тузуу

2018-12-28 17:57:51 377

ОшМунун Кыргыз-Кытай Факультети шаардык мектептер менен алака тузуп жаны жылдык белектерди тапшырып кызматташууну баштады...